Antique ginger jar

Antique ginger jar

 

$425.00

 

Antique ginger jar